Анонсы новостей

Выполнение судоремонтных работ

В 2017 году на территории Калининградской области было образовано ООО «Альфа-Континент», основной целью которого является выполнение судоремонтных работ специалистами компании по заказам судоремонтных предприятий. В зависимости от категории ремонта и типа судов, а также от устройства и оборудования цехов судоремонтные предприятия делятся на судоремонтные заводы, судоремонтные мастерские и ремонтно-эксплуатационные базы. ...

Читать полностью
Обращение ученых Сумщины Семиноженко В.П.
Голові Асоціації вчених України,
раднику Президента України,
академіку НАНУ
В.П. Семиноженку

від вчених м. Суми


ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Вельмишановний Володимире Петровичу!

Ми щиро вдячні Вам за підтримку національної науки та освіти. Ми знаємо, що Ви також зробили все залежне від Вас, щоб запобігти соціального протистояння у м. Суми навколо проблеми об'єднання трьох університетів. Впевнені, що Ви досконало знаєте проблему, тому не будемо перевантажувати Вас зайвими деталями. Зосередимося на головному.
Те, що відбувається зараз у Сумах, – це  цілеспрямований  (свідомий або ні – ?) процес руйнації національної системи освіти, крок до інтелектуального геноциду українського народу! Лякає та цинічна самовпевненість, з якою автори акції руйнують три університети, які мають ім'я, історію, високі науково-навчальні результати.
Вражає те, що ніхто навіть не спромігся сформулювати раціональну мету такого разючого і безжалісного соціального заходу! Дивує та наполегливість, з якою він здійснюється незважаючи на надвисоку соціальну ціну! Про порушення елементарних прав людини та демократичних основ, на яких має будуватися вища школа – годі і говорити! Жодної концепції, жодного обговорення ідеї, жодного врахування думки людей. Зокрема існують результати опитування, які свідчать, що переважна більшість студентів і викладачів міста – проти експерименту. В діях авторів експерименту наскрізно проходить головна лінія: люди – це бидло, стерплять все!
Хіба можна вважати за серйозну аргументацію докази: "один великий ВНЗ краще ніж три нормальних"? Або: "велике буде тягнутися до великого"? Або: "будуть створені умови для роботи спеціалізованих рад". Але ж вони вже працюють. Їх можна тільки зруйнувати. Адже за вимогами ВАК України ради мають створюватися з науковців різних колективів.
"Підвищиться якість навчання!" За рахунок чого, коли вже зараз провідні викладачі та найкращі студенти залишають університет – бачачи, за якими правилами він працює? Чому не влаштовує існуюча система навчання в СумДУ, адже цей університет займав стабільно 2-3 місця за кількістю студентів, що посідають призові місця на студентських предметних олімпіадах (щорічно 35-42 призових місць – у СумДУ і 4-5 – в аграрному університеті). Всі переваги об'єднання на рівні обіцянок щасливого майбутнього без будь-яких прорахунків і аналізу! Проте про окремі результати експерименту вже сьогодні можна говорити цілком впевнено – вони очевидні.
Вже сьогодні наявно видно вкрай негативні наслідки експерименту. Монополізація вищої освіти в місті створює умови для свавілля її керівництва. Перші кілька днів так званого об'єднання підтвердили найгірші побоювання людей. Викладачі втрачають можливість вибору роботи, потрапляють у полон безвихідності, де їм можуть диктувати будь-які умови. Зокрема (як це вже продемонстровано в аграрному університеті), обов’язковою умовою успішного проходження конкурсу стає заява на членство у певній партії.
Конкуренція колективів замінюється конкуренцією викладачів всередині кафедри. Автори експерименту не соромляться говорити, що це – одна із цілей реформування! Ви сам вчений і уявляєте, до чого це може вести! Людей нацьковують один на одного. Натомість руйнується згуртованість і колективізм, яка діє за умов конкуренції колективів.
Іще в гірші умови потрапляють студенти і їх батьки. Автори експерименту, знов таки не соромлячись, заявляють, що однією з їх цілей є поліпшення умов узгодження цін на освітні послуги – бо існуюча система сприяє збиванню цін. Але хочеться їх запитати – хіба не для рідного народу на його останні копійки надаються освітні послуги?! Звичайно, необхідно створювати і вартісні елітні напрямки навчання. Але вони мають супроводжуватися системою грантів або хоча б кредитів на навчання (як це робиться у провідних країнах). Ви знаєте це краще нас – бо не раз про це говорили.
До речі, вже протягом кількох перших днів роботи нового об’єднаного університету аграрний та класичний університети вирівняли щорічну плату на навчання в бік збільшення. До цього вона була  у останнього менша за окремими напрямками навчання на 100-200 грн.
Слід особисто зазначити, що в існуючих соціально-економічних умовах нашої країни наслідки освітньої монополії в одному місті будуть іще болючішими ніж будь-де. Злиденне життя не дає змоги талановитій молоді поїхати вчитися в інші міста. Молодь заганяють у глухий соціальний кут неможливості отримання вищої освіти.
Ми не будемо детально говорити, якими разючими для науково-освітньої системи є руйнування технологічних циклів навчання, які існували в трьох університетах. Хіба можна все перетасувати лише виходячи з назв кафедр не звертаючи уваги на змістовні зв’язки з іншими підрозділами університету? Переконані, як справній організатор науки Ви знаєте, на скільки це важливо!
Чи й не найголовнішою причиною об'єднання університетів прихильники цієї дії висувають депопуляцію країни. Оскільки населення скорочується, треба терміново скорочувати кількість ВНЗ.
Це – чергова нісенітниця!
По-перше, скорочення кількості населення не означає автоматичного зменшення потреби у освітніх послугах. Україна ще значно поступається провідним країнам за кількістю людей з вищою освітою. Крім того, інформаційне суспільство, в яке стрімко входить світ і наша країна, неминуче обумовлює швидкі зміни в технологіях, господарських структурах, методах роботи та стилі життя. Об’єктивною потребою є постійна перепідготовка кадрів. Ця функція вищих навчальних закладів буде постійно зростати.
По-друге, навіть там, де буде поставати питання скорочення тих чи інших форм та методів освітньої діяльності, це не повинно відбуватися за рахунок випереджального застосування адміністративних механізмів. Мають створюватися рівні умови для існування різних форм та методів діяльності, в яких би діяв природний добір найбільш ефективного інструментарію. Запропонована форма реорганізації таку можливість знищує, роблячи акцент виключно на адміністративних методах.
По-третє (і Ви не раз доводили це в своїх виступах і наукових працях), Україна повинна активно діяти на міжнародному ринку наукових і освітніх послуг! Нас же закликають до того, щоб негайно згортати наш науково-освітній потенціал!
Кидається в очі, що організатори так званого об'єднання вибирають найжорстокіші форми і методи реалізації свого задуму.
Чи існував варіант створення об’єднаного університету зі збереженням права юридичної особи існуючих навчальних закладів. Ініціатори об'єднання (а з ними і МОН) стверджують, що "ні"! Закон "Про вищу освіту" свідчить, що це – брехня. Згідно із п. 3, ст.. 23 "Акредитовані вищі навчальні заклади у встановленому порядку можуть створювати навчальні та навчально-науково-виробничі комплекси, які є добровільними об'єднаннями. Всі учасники комплексу зберігають статус юридичних осіб."
Навіщо ж організатори пішли на такі соціальні, наукові та економічні жертви, якщо існував варіант їх запобігання? Якщо була змога мінімізувати негативні наслідки експерименту, збереження принаймні вже напрацьованого потенціалу!
Навіть у випадку застосування саме ліквідації закладів, ініціатори вибирають неадекватні і фактично беззаконні форми і методи дії. Зокрема, вони офіційно попередили всіх викладачів і співробітників про те, що за два місяці ті стають безробітними і мають зареєструватися на біржі праці. Згідно з Кодексом законів про працю України (КЗпП) (ст. 36, частина 3) "У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення, дія трудового договору працівника продовжується!" Отже, навіть у разі зміни власника дія трудових договорів університетів з викладачами і співробітниками мала б продовжуватися. Тут же власник (тобто рідна держава) залишається тим самим, а працівників викинули на біржу. Більш того зараз під величезним тиском нове начальство всіх пресує, змушуючи писати заяви на нове місце роботи (наче б то ці заяви є підтвердженням згоди колективу з генеральною лінією). Але і це ще не все. Вже повідомлено, що прийняття викладачів в новий університет відбудеться лише за конкурсом, а конкурс розпочнеться вже за 10 днів (!?).
На зустрічі з викладачами СумДУ заступник Міністра освіти і науки пан М.Ф. Степко заявив, що міністерство мало право застосовувати будь-яку форму для створення нового ВНЗ, у тому числі, і таку жорстку.
По-перше, це – неправда. Вибрана форма звільнення виробників (у тому числі, з реєстрацією на біржі) застосовується лише у тім разі, коли підприємство ліквідується повністю, тобто без подальшого правонаступництва (ст. 101 Цивільного Кодексу України).
По-друге, крім прав у міністерства, яке діє від імені держави, мають бути обов’язки до власного народу, якого держава має захищати! Навіщо вибирати найжорстокіші методи поводження з соціальними колективами, тим паче з такими вразливими, як науково-навчальні заклади?
Таких запитань навколо ситуації у м. Суми виникає безліч.
Чи існує раціональна мета, яка б виправдовувала подібні соціальні та наукові жертви?
Чому ніхто не хоче прислухатися до думки фахівців, студентів, батьків жителів міста, державних діячів (ми знаємо, що Ви теж серед них), які пропонували вибрати інший час або інші методи удосконалення освіти?
Чому ніхто не слухає навіть думки Комітету ВР з питань науки і освіти? Вже відомі результати аналізу робочої групи ВР, яка на місці досліджувала стан подій. Висновки різко негативні до методів об'єднання ВНЗ у Сумах!
Чому організатори ідеї, звинувачуючи своїх опонентів (а їх тисячі) у політиканстві вперто не хочуть хоча б на період президентських виборів призупинити свої дії, щоб спокійно проаналізувати помилки та разом виробити спільну стратегію дій?
Чому заради примарної мети ігноруються інтереси іноземних студентів (лише у СумДУ їх понад 150 осіб) та ставиться під загрозу міжнародний освітній імідж України? Адже назви нового навчального закладу не існує в зарубіжних реєстрах – і новий диплом стає просто недійсним! Зарубіжні студенти вже висловили своє обурення!
Заради якого "кращого" руйнується існуюче і перевірене "хороше" – три унікальні університети?
Нарешті, заради чого чиниться беззаконня та знущання над здоровим глуздом, створюється підґрунтя інтелектуального геноциду нашого народу?
Ми віримо в Вас як людину, державного діяча, захисника інтересів науковців України і звертаємося до вас з проханням поставити всі ці запитання перед Президентом. Ми сподіваємося, що Ви зможете знайти необхідні слова і аргументи на користь збереження наших університетів. Просимо переконати Президента зупинити, або хоча б призупинити на час президентської кампанії дію Указу № 453/2004 та пов’язаних з ним подальших нормативних актів: розпорядження Прем’єр-міністра від 17.06.04 р. та наказу Міністерства освіти і науки від 01.07.04 р. Зупинити будь-які дії, пов’язані з реалізацією зазначених актів, поновити нормальну діяльність трьох університетів у незалежному режимі, повернути звільнених працівників.
Просимо Вас зробити Все залежне від Вас, щоб захистити наші національні, освітні і наукові інтереси!

Вчені м. Суми

Tags: вчені | лист | освіта | Суми